• Chcete vyrábět čistou elektřinu ze slunce…
  a přitom vydělat 6% ročně?

 • Jste nespokojeni s výší úroků,
  kterou vám nabízí banka?

 • Běžný účet 0,1%, spořící účet 0,7%.
  PFD dluhopis 6%, proč ne?

Proč investovat do obnovitelných zdrojů

Energie ze slunce je věčná a čistá.

 • V Evropě jsou jedinými „domácími“ zdroji energie uhlí a zčásti zemní plyn, které však během pár desítek let dojdou.
 • Spalování uhlí má významné negativní dopady na naše zdraví.
 • Uran i dodatečný zemní plyn musí Evropa dovážet, typicky z málo stabilních (a někdy nepřátelských) zemí.
 • Energetický potenciál vody je ve střední a severní Evropě již z velké části využitý.
 • Větrná energie nemá v České republice významný potenciál, na rozdíl od přímořských zemí.
 • „Biopaliva“ jsou dobrá maximálně pro farmáře. Navíc intenzívní hospodaření ničí zemědělskou půdu.
 • Jedině energie ze slunce je čistá, její využívaný potenciál je zatím nicotný a hlavně: technologie výrazně zlevňují.
 • Například: sluneční elektrárna o výkonu 1 MW stála v roce 2009 celkem 96 milionů Kč, ale dnes stojí jen 35 milionů Kč.

Proč investovat právě nyní?

Obnovitelné zdroje představují unikátní příležitost

Státem garantovaná cena

Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou zákonem garantované na 20 let…
Zákon 180/2005 Sb. zajistil povinný odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů a garanci jejich výkupní ceny. Zákon 165/2012 Sb. tyto podmínky dále upřesnil a potvrdil garanci výkupní ceny na 20 let od uvedení konkrétních elektráren do provozu.
Mimořádně bezpečná investice

Ochrana proti inflaci

Český stát zajistil zákonem, že výkupní cena elektřiny z obnovitelných zdrojů bude pravidelně navyšována o inflaci, minimálně však 2% p.a. a nejvíce o 4% p.a.
Ochrana hospodaření elektrárny proti inflaci.

Potenciál dalšího růstu

Prudce se snižující cena technologie vytváří příležitosti pro další růst fotovoltaického segmentu a výnosů pro Vás. A to bez dalších nároků na státní rozpočet.
PFD Energy pokračuje v hledání dalších možností výroby elektrické energie ať již pomocí fotovoltaických panelů nebo prostřednictvím investic do malých vodních zdrojů nebo větrných elektráren.
Různé možnosti dalšího investování.

Více informací

Možnosti atraktivního uložení úspor…. jsou omezené

Níže uvedený graf srovnává vlevo výnosnost různých bankovních produktů a stavebního spoření (tyto produkty jsou typicky garantovány státem), vpravo pak výnosnost akcií a akciového indexu. Akcie jsou nejrizikovější formou financování společností, což se projevuje v jejich velmi vysoké volatilitě (viz například akcie Telefonica O2 a její významný propad za posledních 12 měsíců). Společnost ČEZ rostla. Není překvapením, že ČEZ je největším investorem do obnovitelných zdrojů v ČR.

Uprostřed jsou umístěny dluhopisy včetně státních. Fond IS České spořitelny je sice nazýván „High Yield“, čili vysoce výnosový, ale nese jen 3,77% p.a. České státní dluhopisy se obchodují s výnosem jen 0,60%. Oproti tomu dluhopis PFD Energy nese stabilně 6,00% po celou dobu splatnosti.

investice_201503v3

Proč investovat do dluhopisů PFD Energy ?

PFD Energy a.s. („Emitent dluhopisu“) je 100% vlastníkem společnosti Zlínská fotovoltaika s.r.o., která provozuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,549 MWp. Okolí Zlína je jednou z nejslunečnějších oblastí České republiky.

Elektrárna se skládá ze dvou částí, jedna o velikosti 113,6 kWp byla uvedena do provozu v září 2009 a druhá o velikosti 435,4 kWp byla uvedena do provozu v září 2010.

Elektrárna je postavena z kvalitních komponentů, německých měničů Schuco a panelů SunTech. Elektrárna je postavena na jižním svahu nad Zlínem, kde je dobrý osvit a současně ochlazující proudění vzduchu. Jedná se o pozemky rekultivované městské skládky, takže při její výstavbě nebyla zabrána žádná zemědělská půda. Hned vedle této naší elektrárny leží menší elektrárna městských služeb města Zlín, což má za následek de facto zdvojenou ostrahu.

Jak jsou chráněny zájmy investorů do dluhopisů?

Stabilní regulatorní prostředí České republiky na podporu ochrany životního prostředí.

Kvalitní komponenty a pečlivá realizace výstavby elektrárny ve slunečném regionu.

Levné bankovní financování (okolo 3% p.a.) v rozumné výši nechává prostor pro pohodlné splácení dluhopisů.

PFD Energy a.s. („emitent dluhopisů“)

Založení PFD Energy otevírá možnost jednoduše investovat do obnovitelných zdrojů.

Za společností stojí čtyři majitelé, z nichž každý má více než 15 let zkušeností z finančního sektoru a dva z nich již mají vlastní a provozují jiné menší fotovoltaické elektrárny.

Ačkoliv fotovoltaické technologie neustále zlevňují, je stále nejefektivnější postavit větší zdroj, který má nižší jednotkové náklady. Jeho pořízení ale vyžaduje sdružení více investorů skrze společnost jako je PFD Energy.

bg_about
Neustále zkoumáme a pečlivě zvažujeme možnosti investic do dalších obnovitelných zdrojů energie, nejen do fotovoltaiky, ale i do oblasti vodních elektráren, případně větrné elektrárny. Tímto směrem budeme investovat své peníze a energii.
Založení PFD Energy otevírá možnost jednoduše investovat do obnovitelných zdrojů.

Základní informace o dluhopisu

Emitent PFD Energy a.s.
Celkový objem Emise („Emise“) do celkové výše 12 500 000 Kč
V případě, že nedojde k plnému upsání ze strany investorů, nabude neupsanou část dluhopisů Emitent. Takto nabyté dluhopisy může Emitent nabídnout k odkoupení dalším zájemcům nebo tyto dluhopisy dle svého dalšího uvážení zrušit.
Jmenovitá hodnota dluhopisu Je stanovena ve výši 10 000 Kč
Emisní kurz Je stanoven ve výši jmenovité hodnoty dluhopisu
Forma dluhopisu Na doručitele
Podoba dluhopisu Zaknihovaný u Centrálního depozitáře cenných papírů
Obchodovatelnost Dluhopisy je možné převádět přímým obchody prostřednictvím obchodníků s cennými papíry registrovanými v ČR
Úročení (kupon) 6,00%. Výpočet stanoven na bázi ACT/365. Úroky budou vypláceny jednou ročně k 30. září daného roku.
Použití výtěžku z emise Rozvoj obchodní činnosti a refinancování závazků Emitenta či další akviziční činnost.
Minimální výše investice 200 000 Kč
Datum Emise (primární vypořádání) Je stanoven na 31. července 2015. Primární alokace dluhopisů proběhne na základě uzavřené smlouvy, na jejímž základě dojde k úhradě kupní ceny tak, aby nejpozději k Datu Emise byli prvonabyvatelé dluhopisu zapsání v Centrálním depozitáři jako vlastníci příslušného počtu Dluhopisů.
Předpokládaný splátkový kalendář
Rok Oprávněná předčasná splátka
2016 400 000 Kč
2017 450 000 Kč
2018 550 000 Kč
2019 650 000 Kč
2020 800 000 Kč
2021 925 000 Kč
2022 1 100 000 Kč
2023 1 225 000 Kč
2024 2 600 000 Kč
2025 zbývající část jistiny
ISIN  Bude přidělen Centrálním depozitářem cenných papírů v době emise.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás a pošleme Vám detailní informační memorandum k dluhopisu.

Často kladené dotazy

Když investuji 500,000 Kč, jaký je můj podíl na vyrobené elektrické energii?

Výnosy z vyrobené elektrické energie musí pokrýt půjčené prostředky a vyplácené úroky. Při zjednodušené kalkulaci by tento podíl odpovídal 6,25MWh elektrické energie ročně. Tato hodnota odpovídá instalovanému výkonu 5,8kWp. Tedy přibližně 28 solárním panelům. Proč je mít na vlastní střeše, když investicí 500,000 Kč získáte ten samý benefit?

Co bych měl udělat, abych nakoupil dluhopisy?

Kontaktovat PFD Energy a požádat o celé znění informačního memoranda (prospektu)

Podepsat smlouvu o úpisu dluhopisu

Jaká je minimální výše investice?

Minimální výše investice je 200,000 Kč.

Kontaktujte nás, rádi odpovíme na Vaše dotazy